שקופית קודמת
שקופית הבאה
חצובה עבור עמדת הפעלה "באוירה ימית"

פרויקט זה התקבל בחברתנו לביצוע מלא כולל תכן תוך דרישה לבחירת חומרים עמידים לאווירה ימית ומשקל סגולי נמוך ככל הניתן.
החומר הנבחר הוא AL5083 .שלד החצובה בנוי מפחים מרותכים כאשר בגמר בניית השלד הפריט הועבר בשלמותו למחלקת העיבוד שבבי לצורך ביצוע שטחים וקדיחת
חורים מדויקים על ידי מכונות עיבוד גדולות .פעולה זו נועדה לתקן את העיוותים שנוצרו כתוצאה מהריתוך ולעמוד בדרישות הדיוק .עם גמר הייצור הפריט הועבר
למחלקת הביקורת לבדיקה מימדית ,כאשר המתקן נמצא תקין החל תהליך הכנה לצבע וצביעה במערכת צבע עמידה לתנאי אקלים ימיים.

דילוג לתוכן