הרכבות מכניות

מחלקת ההרכבות אחראית לסינרגיה של מוצרנו ,בכך שעל ידי מקצועיות ,ידע וניסיון ניתן להכליל את המוצר הסופי ולהפריח בו חיים.
המחלקה מתמחה בהרכבת מכלולים גדולים כקטנים וכבדים כקלים. כמו כן, במחלקה אחראים על בניית מערכות מכניות, הידראוליות פנאומטיות הידרופנאומטיות ועוד.
בנוסף, המחלקה מתמחה בנעיצת קשיחים על ידי מכשירים ומתקנים יעודיים. לצורך שמירה מיטבית על המוצר, קיים ברשותנו "חדר נקי" וממודר.

דילוג לתוכן